alzheimer.heraklion@gmail.com 2814006046 | 6947816155 Νταλιάνη 22 Ηράκλειο Κρήτης

Πρόγραμμα για την ενεργό και υγιή γήρανση 2019

Πρόγραμμα «Προώθηση της Ενεργού κα Υγιούς Γήρανσης»

που υλοποιείται από την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Νομού Ηρακλείου ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

από 1.1.2019 έως 31.12.2019

Με την υποστήριξη του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ διευρύνοντας τη δράση της σε περισσότερες κοινωνικές ομάδες και δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, υλοποιεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα με τίτλο: «Προώθηση της Ενεργού και Υγιούς Γήρανσης»

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στην ευάλωτη ομάδα των συνταξιούχων και των ηλικιωμένων ατόμων άνω των 60 ετών που διαθέτουν ανεκμετάλλευτο ελεύθερο χρόνο λόγω του μοιραίου περιορισμού των καθημερινών υποχρεώσεων τους

Μελέτες επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι τόσο η συνταξιοδότηση όσο και η τρίτη ηλικία γενικά αποτελούν κρίσιμες περιόδους για τη ψυχοσωματική εξέλιξη του ανθρώπου, διότι συνήθως συνοδεύονται από περίπλοκες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και συχνά συνδέονται με την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας που για ποικίλους λόγους παραμένει αδιάγνωστη και άρα αθεράπευτη. Αυτό επηρεάζει αρνητικά και την εξέλιξη των σωματικών ασθενειών και δυσκολεύει τη θεραπεία τους.

Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η ενεργητική, ασφαλής και ευχάριστη προσαρμογή στην τρίτη ηλικία μέσω της ενίσχυσης εκείνων των παραγόντων που αποδεδειγμένα επιδρούν θετικά στη σωματική, πνευματική και ψυχική ευημερία των ηλικιωμένων ατόμων

Στο πλαίσιο μιας ολιστικής μη-φαρμακευτικής προσέγγισης, το πρόγραμμα απαρτίστηκε από ένα πλήθος δομημένων και πολυεπίπεδων δράσεων, η καθεμία εκ των οποίων είχε συγκεκριμένους σκοπούς και όλες μαζί επιχειρούσαν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών των συμμετεχόντων. Οι επιμέρους στόχοι του Προγράμματος είναι η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των συμμετεχόντων, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η εκμάθηση νέων προτύπων σκέψης και συμπεριφοράς, η διατήρηση και βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, η διατήρηση της κοινωνικότητας και η ενίσχυση των κοινωνικών επαφών, η απόκτηση καινούριων γνώσεων και εμπειριών, η ανεύρεση νέων ενδιαφερόντων και ασχολιών, η βελτίωση της ψυχοσωματικής υγείας κα.

Στις βάσεις αυτές οργανώθηκε ένα ολοκληρωμένο Ημερήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων:

1. Ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης, και ψυχολογικής υποστήριξης όπου συστηματικά 2 φορές την εβδομάδα από 3 ώρες κάθε φορά, παρακολουθούν 3 προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης: α. άσκηση λόγου και προσοχής β. άσκηση νοερής απεικόνισης και χαλάρωσης γ. άσκηση προσοχής μνήμης σε Η/Υ. Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε ελληνικό πληθυσμό 15 έτη και έχουν δώσει έγκυρα θετικά αποτελέσματα. Η δραστηριότητα αυτή εφαρμόζεται ως μια εναλλακτική, μη φαρμακευτική αλλά άκρως αποδοτική παρέμβαση, η οποία δρα προληπτικά κατά της άνοιας. Επιπλέον προσφέρεται ψυχολογική συμβουλευτική στήριξη από τις ειδικές ψυχολόγους, με τη γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση σε θέματα που άπτονται της τρίτης ηλικίας. Στόχος είναι η ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση και κυρίως η ψυχική θωράκιση των συμμετεχόντων, προκειμένου αυτοί να αποφύγουν την πιθανή ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας (κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, ψυχοσωματικές αντιδράσεις κα) και να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που πιθανόν θα παρουσιαστούν, από ειδικά εκπαιδευμένες ψυχολόγους-ψυχοθεραπεύτριες

2. Ατομική Συμβουλευτική κατόπιν σχετικού αιτήματος των ωφελούμενων με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση τους σε μείζονα προσωπικά ζητήματα

3. Καλλιέργεια ανάπτυξης του Εθελοντικού Πνεύματος με κυρίαρχο σκοπό την ενθάρρυνση, την κινητοποίηση και την προώθηση των ωφελούμενων στην εθελοντική δράση, διαδικασία που εμποδίζει την ανάπτυξη αισθημάτων ανικανότητας, αχρηστίας και χαμηλής αυτοεκτίμησης και αποδεδειγμένα αυξάνει το προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα παράγει ένα πολλαπλασιαστικό κοινωνικό όφελος μέσω της ανιδιοτελούς προσφοράς και της ανθρωπιστικής αλληλεγγύης

4. Ενημερωτικές διαλέξεις που ανακοινώνονται στον τύπο, από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας με θεματολογία τα μείζονα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας κατά την τρίτη ηλικία

5. Προβολή κινηματογραφικών ταινιών μεγάλης απήχησης και συζήτηση

6. Ομάδες Μουσικοθεραπείας – Δημιουργία Χορωδίας

7. Πολιτιστικές Εξορμήσεις όπως επισκέψεις σε μουσειακούς χώρους της πόλης του Ηρακλείου με σκοπό τη διατήρηση της κοινωνικής δραστηριοποίησης

8. Ψυχαγωγικές Δράσεις όπως ομαδικές έξοδοι για καφέ ή συνεστιάσεις που προωθούν την ενίσχυση της κοινωνικότητας, την απόλαυση ουσιαστικών ευκαιριών κοινωνικού συγχρωτισμού, τη σύσφιξη των προσωπικών δεσμών μεταξύ των μελών της ομάδας, την τόνωση των διαπροσωπικών τους επαφών και την ποιοτική ψυχαγωγία και διασκέδαση που συχνά τα άτομα τα οποία βρίσκονται ή οδεύουν προς την τρίτη ηλικία στερούνται για ποικίλους κοινωνικο-οικονομικούς λόγους

9. Ημερήσιες Εκδρομές ως ευκαιρία ψυχοσωματικής χαλάρωσης, συναισθηματικής αποφόρτισης και κοινωνικού συγχρωτισμού μέσω της απομάκρυνσης από την καθημερινότητα

Προβλέπονται επιπλέον επιλογές ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπως π.χ.

10. Πρόγραμμα Εκμάθησης Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με σκοπό την εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης

11. Ομάδα Εκμάθησης της Αγγλικής ή Ιταλικής Γλώσσας

12. Ομάδες Εκμάθησης Πρώτων Βοηθειών, με θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές συμβουλές

Η άποψη ότι ο πολιτισμός μιας χώρας ορίζεται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την πρόνοιά του για την ευάλωτη ομάδα των ηλικιωμένων και τα επίπεδα ευημερίας αυτών μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, ενώ ταυτόχρονα μια κοινωνία δε μπορεί να νοείται υγιής όταν παραμελεί, παραγκωνίζει ή αδιαφορεί για εκείνους που λίγο πριν προσέφεραν σε αυτή με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο.

Ως Σύλλογος, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτήν την καινοτόμα πρωτοβουλία και δεσμευόμαστε για την προώθηση και διάχυσή της. Αυτό άλλωστε προστάζουν τόσο οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτής της ηλικιακής ομάδας όσο και η θετική ανατροφοδότηση που μας δίνουν οι ήδη ωφελούμενοι από το Πρόγραμμα!

Έτσι κι εμείς συνεχίζουμε να παίρνουμε δύναμη από την ενίσχυση του οράματός μας για μια υγιή και ενεργό γήρανση και να αποδεικνύουμε την κατάρριψη του μύθου περί ανεπάρκειας και απομόνωσης της τρίτης ηλικίας!

Γιατί «τα γηρατειά δεν είναι η χαμένη νεότητα αλλά ένα νέο στάδιο ευκαιρίας και δύναμης!»

Διάρκεια προγράμματος και συνολικός αριθμός Ωφελούμενων: 1 έτος 100 άτομα -χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση

Ο Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗ ΤΗΛ. 6974192595

Γραμματεία Νατάσσα Μπιζάκη: ΤΗΛ. 2810258075, 6947816155


 

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ

page aside
button.backToTop